Seminariekryssning för växthusodlare 17.11.

15/09/2015

Teman på årets växthuskryssning är sortval, biologiskt växtskydd och arbetsgivarfrågor. Delvis skilt program för grönsaks- och för blomsterodlare. Fackutställning. Mera uppgifter på www.tradgard.fi. Anmäl allra senast 15.10.