Trädgårdskolans kamratförening

Styrelse

Ordförande Markus Engman

Sekreterare Linda Lindfors

Kassör Anita Berg

Kontakt

040-7278655