Sibbo trädgårdsodlare

Sibbo trädgårdsodlare r.f. grundades1969.Två år senare blev föreningen medlem i Svenska trädgårdsförbundet. Föreningen bildades bl.a. för att hjälpa odlarna i praktiska frågor såsom rådgivning och samköp av viktiga förnödenheter. Kursverksamhet och exkursioner stod också högt på önskelistan.

Samma grundprinciper gäller än idag,Föreningens årsprogram består vanligtvis av exkursioner, föreläsningar, rekreationsdagar, julfest m.m. Den sociala samvaron har blivit allt viktigare i dagens stressiga och arbetsdryga värld. Föreningen försöker också delta i mässor och tillställningar av olika slag för att visa upp medlemmarnas produkter.

Sibbo trädgårdsodlare r.f. är en yrkesodlarförening och har omkring 60 medlemmar. Medlemsantalet har minskat under de senaste åren och många trädgårdar har stängt sina växthusdörrar för gott. Än finns det dock kvar en ivrig och optimistisk skara odlare som med tillförsikt blickar framåt mot nya odlingssäsonger.

Våren-Kevät 2015

Våren 2015,  odling i Sibbo.

Styrelse

Ordförande Roine Kirsi-Maria

Sekreterare Bergström Mårten

Kontakt

Roine Kirsi-Maria

kirsiroine@hotmail.com

+358405493585