Nylands svenska trädgårdsällskap

En gammal men ungdomlig förening!

NST har verkligt långa traditioner. Den grundades redan år 1888. Inledningsvis hette föreningen Helsingfors trädgårdsgille. År 1897 fick den namnet Trädgårdsodlingens vänner och år 1917 blev vi Nylands Svenska Trädgårdssällskap rf. Under de femtio första åren var föreningen en facklig organisation, men efter krigen blev föreningen en mera social sammanslutning för nyländska trädgårdsodlare.

För tillfället har sällskapet över 130 medlemmar, såväl yrkesodlare som trädgårdsentusiaster. Föreningen är medlem i Svenska Trädgårdsförbundet och i Svenska lantbrukssällskapens förbund.

NSTtomatodling

Styrelse

Ordförande Magnus Lindman

Viceordförande Kaijus Ahlberg

Sekreterare Nina Holmlund

Kontakt