Helsingforsnejdens trädgårdsproducenter r.f.

   

Styrelse

Ordförande Kaijus Ahlberg

Vice ordförande Kaj Malmström

Sekreterare Robert Jordas

Kontakt

Kaijus Ahlberg

kaijus.ahlberg@gmail.com

+358503411911