Trädgårdsnätet

Trädgårdsnätet grundades vintern 2013 av fem trädgårdsföreningar, med tanken att förbättra samarbetet mellan föreningarna. Meningen är att samarbetet kring sidan mynnar ut i flera odlartillfällen samt bättre information om dessa.